Частина 1

ІНДИВІДУАЛЬНА
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА*

*IEP procedural guidance: expertional student services unit technical assistan [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.cde.state.co.us
Керівництво з укладання
Індивідуальну освітню програму (далі – ІОП) встановлено у штаті Колорадо (США) Законом про освіту для осіб з інвалідністю (IDEA) та Законом про освіту для дітей з особливостями розвитку штату Колорадо (ECEA) як основу для планування та реалізації цілей і задач для дітей з інвалідністю.
Важливі етапи
Розгляд заявки, оцінка, виконання ІОП
Розгляд заявки здійснюється, якщо:
 • Батьки поінформовані про розгляд заявки вивчення потреби у спеціальній освіті або батьки самі подають запит на оцінку;
та
 • Батьки надають письмову згоду на проведення початкової оцінки
Повідомлення про проведення зустрічі має бути надіслане батькам упродовж прийнятного для них періоду і часу, щоб вони мали можливість відвідати таку зустріч. Зазвичай надається повідомлення за 10 днів до проведення зустрічі.
ІОП має бути розроблена протягом 30 днів від дати, на яку буде встановлено, що дитина визначена як дитина з інвалідністю.
Звітування про успіхи дитини у рамках ІОП

В ІОП має бути вказано, коли повинні надаватися періодичні звіти про успіхи дитини у напрямку до досягнення її річних цілей (наприклад, шляхом використання квартальних або інших періодичних звітів, одночасно з видачею табелів успішності).
Річні перегляди Індивідуальної освітньої програми, повторні оцінки через три роки
ІОП має переглядатися на періодичній основі, але не рідше одного разу на рік, для визначення того, чи досягнуті річні цілі дитини; та переглядається, за необхідності, для коригування:
 • Будь-якої відсутності очікуваного успіху у напрямку досягнення річних цілей;
 • Результатів будь-якої переоцінки;
 • Інформації про дитину, надану батьками;
 • Очікуваних потреб дитини; або
 • Інших питань.
Повідомлення про проведення зустрічі має бути надіслано батькам упродовж розумного періоду часу, щоб вони мали можливість відвідати таку зустріч.
Повторна оцінка кожної дитини з інвалідністю повинна здійснюватися принаймні один раз кожні 3 роки, якщо батьки та державний орган не дійдуть згоди про те, що повторна оцінка не потрібна.
Якщо повторна оцінка є необхідною, до проведення такої оцінки має бути одержана письмова згода батьків на оцінку, або у державного органу має бути документація стосовно декількох спроб одержати батьківську згоду за допомогою різних засобів зв'язку.
Трирічний графік
Початок процедури ІОП
Обстеження дитини
 • Аналіз записів, включаючи універсальний скринінг
 • Сфокусований скринінг
 • Задокументовані випадки втручання
 • Підозра в обмежених навчальних можливостях
Початкова оцінка
 • Передача на розгляд
 • Перегляд
 • Згода на оцінку
 • Оцінка (у тому числі складання форм відповідно до Додатку 1)
Встановлення потреби в отриманні спеціальних освітніх послуг
Повідомлення про проведення зустрічі
 • Зустріч для встановлення потреби в отриманні спеціальних освітніх послуг
 • Згода на початкове надання послуг
Розробка ІОП
 • Повідомлення про проведення зустрічі
 • Команда з питань ІОП
 • Зустріч з питань ІОП
Виконання ІОП
 • Поширення інформації про ІОП
 • Надання послуг
 • Звітування про успіхи
Перегляди у межах виконання ІОП:
Звітування про успіхи
 • Періодичне надсилання батькам інформації про успіхи учнів
Щорічний перегляд
 • Перегляд та оновлення ІОП через 365 днів від дати попередньої ІОП
Повторна оцінка
Визначення потреби у спеціальній освіті принаймні кожні 3 роки з моменту попереднього встановлення потреби в отриманні спеціальних освітніх послуг
Внесення змін в існуючу ІОП
Переведення учнів

 • У межах штату
 • За межами штату
Внесення змін в існуючу ІОП
 • Внесення змін в ІОП
Розробка індивідуальної освітньої програми
Якщо дитина була оцінена та визнана як дитина з інвалідністю, ІОП має бути розроблена протягом 90 календарних днів від дати отримання батьківської згоди на оцінку.

Надання батькам повідомлення про проведення зустрічі
Загальноприйнятою практикою є призначення зустрічі для встановлення потреби в отриманні спеціальних освітніх послуг одночасно із зустріччю з розробки ІОП; однак такі зустрічі можуть проводитися окремо. У такому разі батькам має бути надіслано окреме повідомлення про проведення зустрічі.

ІОП повинен зберігатися як частина документу про спеціальну освіту для учня. Будь-які обговорення ІОП є конфіденційними і не повинні обговорюватися з іншими особами, крім шкільного персоналу, який несе відповідальність за виховання конкретного учня, та осіб, уповноважених батьками.
Команда з питань ІОП:
Група професіоналів та батьки учня представляють собою команду з питань ІОП для прийняття рішень щодо освітньої програми учня. Команда з питань ІОП може складатися з тих самих осіб або дещо відрізнятися від осіб, включених до мультидисциплінарної команди. Виходячи з встановлення потреби в отриманні спеціальних освітніх послуг, конкретним фахівцям може знадобитися допомога у розробці Індивідуальної освітньої програми.

Участь батьків
Батьки є невід'ємними членами команди з питань ІОП для своєї дитини. Законом про освіту для осіб з інвалідністю від шкільних округів вимагається вжиття заходів для забезпечення того, що один або обидва батьки матимуть можливість брати активну участь у зустрічах, присвячених ідентифікації, оцінці та вибору місця навчання для своєї дитини. Якщо жоден з батьків не може взяти участь у зустрічі з питань ІОП, державний орган повинен використати інші методи для забезпечення батьківської участі у розробці ІОП, включаючи індивідуальні або конференц-дзвінки. Координатор відповідає за полегшення спілкування з батьками для керування процесом оцінки та наступною зустріччю з питань ІОП.
Рекомендується, щоб координатор зв'язався з батьками для визначення їхніх побажань щодо дати і часу проведення зустрічі з питань ІОП та з'ясування, чи мають батьки будь-які особливі потреби, які потребують спеціальних послуг (наприклад, перекладач, доступ для інвалідного візка тощо). Куратор може використовувати кілька способів для зв'язку з батьками, включаючи телефонні дзвінки, розсилку інформації поштою, домашній візит або зв'язок через іншого дорослого члена родини.
Школа може проводити зустрічі з питань ІОП без присутності батьків, якщо не було одержано жодної відповіді на повідомлення, або якщо школа не може переконати батьків у необхідності присутності. Шкільний персонал повинен докласти всіх зусиль, аби забезпечити участь батьків.
Куратор повинен також переконатися, що батьки розуміють порядок проведення зустрічі. Має бути забезпечений усний або письмовий перекладач для батьків, які є глухими або які не розмовляють (англійською) мовою.
Усі особи, які повинні бути присутніми на зустрічі, мають бути вказані із зазначенням посади у повідомленні про проведення зустрічі. Батьки мають право вимагати перенесення зустрічі, якщо присутні особи не будуть вказані у повідомленні про проведення зустрічі або якщо запрошені особи не будуть присутні. Якщо член команди, який не є обов'язковим членом, буде відсутній протягом всієї або частини зустрічі, має бути вказана причина такої відсутності.

Якщо державний орган розробляє проект ІОП до проведення зустрічі команди з питань ІОП, державний орган повинен на початку зустрічі повідомити батькам про те, що будь-які послуги, запропоновані органом у проекті, є попередніми рекомендаціями для перегляду та обговорення з батьками. Державний орган повинен надати батькам копію проекту ІОП до проведення зустрічі команди з питань ІОП, щоб батьки мали можливість переглянути проект. Це дозволить батькам осмислено обговорити свої пропозиції.
E = Суттєва потреба у присутності; I = Має бути запрошений для участі; R = Необхідна присутність; O = Необов'язкова присутність

Роль викладача загальної освіти повинна виконуватися тим, хто на даний час призначений викладати у загальноосвітньому класі для учнів того самого віку або року навчання, що і учень, для якого переглядається ІОП. Якщо учень на даний момент навчається у загальноосвітньому класі, має бути присутній викладач учня. Якщо учень на даний момент не навчається у загальноосвітньому класі, рекомендується, щоб потреби учня у доступі до загальноосвітньої програми представляв вчитель загальної освіти. Під час розробки ІОП участь викладача загальної освіти є важливою для обговорення результатів оцінки, які можуть призвести до відповідних втручань, включаючи визначення допоміжних засобів та послуг, внесення змін у програму та надання підтримки шкільному персоналу.
Якщо учню потрібна конкретна послуга, щоб отримати користь від спеціальної освіти, до розробки ІОП має бути залучений відповідний спеціаліст у такій галузі.

Члени команди з питань іоп та їхні зобов'язання

КУРАТОР


Підготовка до зустрічі з питань ІОП
 • Здійснює моніторинг для забезпечення того, щоб усі заходи були успішно завершені у встановлені терміни
 • Визначає дату/час/місце проведення зустрічі з питань ІОП за активної участі батьків та інших необхідних членів команди
 • Готує письмове повідомлення для команди з питань ІОП (включаючи батьків) до проведення зустрічі
 • Заохочує батьків до складання родинного звіту з питань ІОП, який має бути включений до інших щорічних оглядів та звітів про оцінку, що надаються викладачами та спеціалістами
 • Подає запит батькам щодо необхідної медичної допомоги для дитини
 • Забезпечує, що час, виділений на зустріч з питань ІОП, є достатнім, завдяки співпраці з усією командою з питань ІОП
 • Готує порядок денний зустрічі
 • Надає спеціальні послуги для батьків, за необхідності (наприклад, усний або письмовий переклад)
Під час проведення зустрічі з питань ІОП
 • Починає зустріч з представлення всіх членів команди з питань ІОП
 • Перевіряє присутність усіх необхідних осіб
 • Забезпечує, щоб інтереси та плани учня після закінчення школи були розглянуті командою з питань ІОП
 • Проводить зустріч дотримуючись порядку денного та процесу, виходячи з мети зустрічі
 • Допомагає у складанні документа ІОП
 • Роздає копії складеної ІОП батькам, вчителям та відповідними постачальниками послуг після закінчення зустрічі з питань ІОП
Виконання Індивідуальної освітньої програми
 • Повідомляє всім спеціалістам, які беруть участь у реалізації ІОП, про їх обов›язки в рамках виконання ІОП згідно з письмовими вимогами
 • Здійснює моніторинг, щоб переконатися, що надані всі послуги, задокументовані в ІОП.
 • Розповсюджує копії ІОП між всіма викладачами і спеціалістами з підтримки, відповідальними за освіту учня
 • Координує всі зустрічі, пов›язані з переглядами та внесенням змін до ІОП, за необхідності
Розробка ІОП:
ЦІЛІ
На підставі існуючих показників ефективності, наступним кроком на зустрічі з питань ІОП є розробка (або перегляд, залежно від випадку) письмової заяви про освітні потреби учня та визначення річних цілей. Цілі учня є своєрідним компасом, який визначає прийняття рішень командою з питань ІОП.
При написанні цілей для учнів має бути пряма відповідність між існуючими рівнями успішності, академічними стандартами, визначеними потребами та щорічними цілями, які дозволяють учню брати участь та добиватися успіхів у загальній навчальній програмі. Цілі не повинні бути дослівно переписані з академічних стандартів, але повинні відображати зв'язок з академічними стандартами (штату Колорадо). Стандарти мають бути вказані після написання річної цілі.
Щорічні цілі − є оцінкою команди з питань ІОП того, чого за очікуваннями може досягти учень за допомогою спеціально розробленої навчальної програми або одержання підтримки протягом наступних 365 днів. Щорічні цілі відображають судження команди з питань ІОП, виходячи з поточних рівнів успішності, потенціалу для навчання та швидкості розвитку стосовно того, що повинен досягти учень. Команда відповідає на запитання: «Відповідно до спеціально розробленої навчальної програми, що, за нашими очікуваннями, повинен знати, розуміти та зможе робити учень наприкінці наступних 12 місяців?»
Щорічні цілі мають бути визнані як батьками, так і вчителями як пріоритетні елементи, які є важливими з точки зору освіти. Деякі цілі можуть бути встановлені для їх функціонального значення у збільшенні самостійності учня.

ЦІЛЬОВІ ТВЕРДЖЕННЯ:
Описують покращення порівняно з поточним оціненим рівнем успішності
Відображають сферу особливої потреби, яка пов›язана з прогресом у загальноосвітній навчальній програмі
Включають оцінюваний рівень досягнення
Описують умови, за яких учень буде досягати результатів
Є орієнтованими на пріоритет і обираються в порядку важливості у кожному році
Абревіатура, яка допомагає встановити ефективні цілі, - SMART:
S — Стратегічний і специфічний
M — Оцінюваний
A — Досяжний
R — Релевантний і реалістичний
T — З чітко встановленими строками

ЗАВДАННЯ:
Для учнів з інвалідністю, які проходять альтернативне оцінювання відповідно до альтернативних стандартів успішності, ІОП повинна включати опис критеріїв для порівняння або короткострокових цілей.

Чи повинна оцінена щорічна мета враховувати всі сфери загальноосвітньої навчальної програми чи лише ті сфери, в яких на навчальні успіхи учня впливає інвалідність?
Річні цілі повинні враховувати лише ті сфери, які визначено як сфери особливих потреб. Команда з питань ІОП не зобов›язана включати цілі, які стосуються сфер загальноосвітньої навчальної програми, в яких учень не має особливих потреб.

ПРИСТОСУВАННЯ:
Розділ «Пристосування» використовується для визначення сфер навчального плану та розвитку учня, які потребують спеціальних пристосувань. Спеціальні пристосування дозволяють учням отримати доступ до навчання, але у жодному разі не змінюють стандарти або очікування. Спеціальні пристосування дозволяють підтримувати учнів та надавати їм спеціальні освітні послуги у загальноосвітньому класі. Вони можуть включати надання відповідних послуг, призначення паравихователів для конкретних цілей та/або надання адаптивних матеріалів або навчальних стратегій, розроблених для конкретного учня.
Спеціальні пристосування включають адаптацію навчальних стратегій (матеріалів, способу представлення, групування, формату) та/або умов у класі (розміщення місць для сидіння, освітлення, звук тощо). Спеціальні пристосування повинні надаватися у навчальному середовищі.
Спеціальні пристосування включають, але не обмежуються тільки цим:
 • Допоміжні технологічні пристрої
 • Навчальні практики, такі як індивідуальні консультації, гетерогенні групи та/або товариства однолітків
 • Плани втручання у поведінку/надання підтримки, призначені для коригування поведінки, яка заважає процесу навчання
 • Адаптації, які змінюють те, як учень отримує доступ до інформації та демонструє навчання, наприклад, книги на плівці, книги з крупним шрифтом, матеріали для сліпих/німих, калькулятори або текстові редактори з адаптованою клавіатурою.
 • Індивідуальна підтримка, така як перефразування запитань та інструкцій, надання додаткового часу на виконання завдання або тестування.
 • Допоміжні навчальні посібники, такі як матеріали для читання з виділенням основного змісту, підсумки основних ідей, організаційні посібники, попередньо записані примітки або навчальні посібники
 • Послуги відповідного обслуговуючого персоналу з надання прямих інструкцій, консультацій та відповідних допоміжних послуг (наприклад, послуги шкільної медсестри)
 • Послуги параспеціаліста, наприклад, класний або індивідуальний помічник для надання допомоги учню у певних сферах, де потрібна підтримка.
Послуги втручання, такі як призначення особистого помічника на весь або частину дня, послуги особи, яка буде все записувати, мають розглядатися разом із ціллю досягнення самостійності та включають плани щодо поступового усунення і, можливо, ліквідації такої послуги без негативного впливу на успіхи учня.

МОДИФІКАЦІЇ:
Команда з питань ІОП визначає, які зміни (модифікації) мають бути внесені до загальноосвітньої навчальної програми, для того, щоб дитина могла досягти оцінювані річні цілі, зазначені в ІОП. Вони мають давати дитині можливість брати участь і досягати успіхів у загальноосвітній навчальній програмі, брати участь у позакласній та іншій неакадемічній діяльності, а також отримувати освіту та бути в змозі навчатися разом з іншими дітьми як з інвалідністю, так і без неї.
Модифікації:
 • Змінюють те, що вивчає учень Є необхідними для участі в усіх загальноосвітніх заходах та позашкільній діяльності
 • Якщо учень потребує змін у державних стандартах, то він може вимагати проведення альтернативних оцінок
Важливо, щоб на кожній зустрічі з питань ІОП, на якій здійснюється щорічний перегляд, було обговорено такі питання, як навчальний курс учня, рівень класу або альтернативні навчальні стандарти, спеціальні послуги/зміни та критерії оцінювання.

НАДАННЯ ПОСЛУГ:
У таблиці надання послуг вказано місцезнаходження (у межах/за межами загальноосвітнього класу), тривалість та частота спеціальної освіти та відповідних послуг, які мають бути надані дитині викладачем спеціальної освіти або відповідним постачальником послуг. Послуги включають в себе додаткове навчання для урегулювання проблеми недостатності певних навичок, а також можуть включати в себе зміни у програмі або підтримку для шкільного персоналу, аби дитина могла належним чином наблизитися до річних цілей, брати участь та досягати прогресу у загальноосвітніх навчальних програмах та брати участь у позашкільній та іншій неакадемічній діяльності разом з іншими дітьми з інвалідністю або без неї. За можливості, навчання та втручання мають бути науково обґрунтованими, систематичними та чітко визначеними, і вони можуть мати місце у рамках загальноосвітньої та спеціальної програми. Відповідні послуги також можуть включати в себе консультування та підготовку батьків, що допоможе батькам зрозуміти потреби дитини і надасть батькам інформацію про розвиток дитини, а також допоможе батькам набути необхідних навичок, які дозволять їм підтримувати виконання ІОП.

Як ми документуємо відповідність загальноосвітніх послуг спеціальним освітнім потребам (наприклад, послуги спеціаліста з втручання у навички читання, який забезпечує спеціальне навчання з читання, але не є викладачем спеціальної освіти)?
Не потрібно документувати загальноосвітні послуги. Проте, роль інтервенціоніста може бути описана у заяві про надання послуг у рамках ІОП. Інтервенціоністи можуть надавати спеціальні освітні послуги відповідно до ІОП учня за погодженням із спеціальними і загальноосвітніми вчителями.

Якщо інтервенціоніст в області читання/математики надає послуги у рамках ІОП інтервенціоністом може бути постачальник, визначений у таблиці надання послуг ІОП.

ВИЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНШ ДИСКРИМІНАЦІЙНИХ УМОВ:
Найменш дискримінаційні умови вимагають, щоб учні з інвалідністю, у тому числі учні державних або приватних закладів або інших установ, навчалися разом з учнями без інвалідності, наскільки можливо. Спеціальні класи, окремі школи або вилучення учнів з інвалідністю із загальноосвітнього класу повинно мати місце лише тоді, коли характер чи ступінь важкості інвалідності учня такий, що освіта у загальноосвітньому класі з використанням допоміжних засобів та послуг не може бути забезпечена на задовільному рівні.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО НАЙМЕНШ ДИСКРИМІНАЦІЙНИХ УМОВ:
У більшості випадків очікується, що учень з інвалідністю може навчатися у школі, яку він відвідував би, якби не мав інвалідності, та у загальноосвітньому класі хоча б частину дня, з внесенням відповідних змін та наданням спеціальних послуг. Батьки мають брати участь у прийнятті будь-якого рішення щодо вибору місця навчання своєї дитини. Команди з питань ІОП повинні визначати, чи є зміна місцезнаходження суттєвою зміною місця навчання. У випадку, якщо команда вирішить, що зміна місцезнаходження також є суттєвою зміною місця навчання, слід розглянути можливість повторної оцінки.

Кожного разу, коли розробляється чи переглядається ІОП, команда з питань ІОП обговорює найменш дискримінаційні умови для учня. Обговорення найменш дискримінаційних умов для кожного учня з обмеженими можливостями, включаючи дітей дошкільного віку, має враховуватися можливість навчання у загальноосвітньому класі з використанням допоміжних засобів та послуг.
Команда з питань ІОП повинна визначати сильні сторони учня та спиратися на ці сильні сторони при визначенні того, яку вигоду зможе одержувати учень з точки зору освіти від спеціальних освітніх послуг у загальноосвітньому класі. Неакадемічні міркування, такі як соціальні/емоційні переваги взаємодії з однолітками, які не мають інвалідності, соціальний розвиток та розвиток навичок самостійності є однаково важливими при обговоренні можливості навчання у загальноосвітньому класі. ІОП повинна забезпечувати те, що учень матимете однакову можливість участі у неакадемічній та позашкільній діяльності, як і всі інші учні. Сфери, в яких учень потребує допомоги, визначеними в ІОП та урегульованими відповідно до цілей та/або спеціальних послуг та змін, також мають бути розглянуті індивідуально для визначення того, чи можуть такі послуги бути надані у загальноосвітньому класі за допомогою проведення консультацій, спільного викладання чи з використанням інших додаткових допоміжних засобів.
При визначенні найменш дискримінаційних умов для учня з інвалідністю і до того, як команда з питань ІОП порекомендує учню з обмеженими можливостями отримувати освітні послуги за межами загальноосвітнього класу, команда з розробки ІОП повинна розглянути ці питання для того, щоб забезпечити навчання учня з однолітками, які не мають інвалідності, наскільки це можливо:
 • Чи може учень одержувати свої індивідуально визначені послуги у загальноосвітньому класі? Якщо ні, то чому?
 • Чи може учень досягти своїх цілей за ІОП у загальноосвітньому навчальному класі з використанням допоміжних засобів та послуг?
 • Чи передбачає ІОП всі необхідні допоміжні засоби та послуги?
 • Які неакадемічні переваги будуть доступними учню у разі взаємодії з однолітками без інвалідності?
 • Чи можливо, щоб учень мав доступ до загальноосвітньої навчальної програми та досягав річних цілей у загальноосвітньому класі протягом всього або частини шкільного дня? Якщо ні, чому?
 • Чи відбиратиме такий учень у вчителя загальної освіти стільки часу, що вчитель не зможе приділяти належну увагу іншим учням у класі?
 • Чи є поведінка учня настільки руйнівною у загальноосвітньому класі, що це істотно заважатиме навчанню учня або інших учнів?
 • Чи потребує учень внесення змін у навчальний план настільки, що такий план не буде мати нічого спільного з навчанням у класі?
 • Назвіть потенційні наслідки такого навчання, як позитивні, так і негативні?
Оскільки жоден фактор не є важливішим за будь-який інший, команда з питань ІОП повинна враховувати індивідуальні потреби учня та визначати, в яких умовах учню буде корисно навчатися. Пам'ятайте, навіть якщо команда з питань ІОП визначить, що учень з інвалідністю повинен навчатися в окремому класі у будь-якій конкретній сфері навчальної програми, він повинен все-таки взаємодіяти з однолітками без інвалідності в інших видах діяльності, залежно від ситуації, і мати доступ до загальноосвітньої програми.
Якщо команда з питань ІОП вирішить, що учень з обмеженими можливостями не повинен навчатися у загальноосвітньому класі, оскільки учень не зможе одержати користь з точки зору освіти, навіть за умови використання допоміжних засобів та послуг, в ІОП повинно міститися обґрунтування такого рішення. Рішення не допускати учня з інвалідністю до навчання у загальноосвітньому класі повинно ґрунтуватися на індивідуальних потребах учня і не може ґрунтуватися на його інвалідності.
При визначенні найменш дискримінаційних умов для дошкільнятка, першим фактором, який слід враховувати, є те, чи відвідує дитина звичайну програму розвитку для дітей дошкільного віку чи ні. Звичайна програма розвитку для дітей дошкільного віку визначається Управлінням спеціальних освітніх програм (OSEP) Колорадо та представляє собою клас, який включає щонайменше 50 відсотків дітей без інвалідності. Сюди відноситься, але не обмежуючись тільки цим, програма Head Start, дитячі садочки або дитячі дошкільні заклади, а також центри розвитку дітей або догляду за дітьми. Якщо дитина на даний момент не навчається за звичайною програмою розвитку для дітей дошкільного віку, і якщо провідне агентство освіти прийме рішення про необхідність навчання за приватною дошкільною програмою, щоб дитина мала право на отримання відповідної безкоштовної державної освіти (FAPE), державна установа повинна забезпечити таку програму безкоштовно для батьків.

ЗАВЕРШЕННЯ ЗУСТРІЧІ:
Скопіюйте та роздайте документи, пов'язані з ІОП, щоб викладач спеціальної освіти та батьки одержали повну копію по завершенні зустрічі або протягом розумного періоду часу.
Кожен вчитель та спеціаліст з підтримки, який надає освітні чи інші послуги для учнів з інвалідністю, повинен мати доступ до інформації стосовно потреб таких учнів. Після перегляду всього документа ІОП місцеві школи можуть підготувати та розповсюдити підсумковий звіт про ІОП кожному співробітнику загальної освіти, який працює з дитиною, включаючи фізичне виховання, мистецтво, музику, комп›ютерні науки, персонал бібліотеки та магазина.
Підсумковий звіт про ІОП має бути роз›яснений співробітникам загальноосвітнього навчального закладу куратором або іншими особами, визначеними на зустрічі з питань ІОП. Якщо буде проведена оцінка функціональної поведінки та розроблено план втручання у поведінку, такий план має бути наданий всім працівникам, які взаємодіють з учнем, включаючи працівників, відповідальних за дисципліну та безпеку. Для батьків, які не розмовляють англійською мовою, має бути забезпечений перекладач на зустрічі з питань ІОП, якщо можливо, і вони можуть також отримати повну копію ІОП на своїй рідній мові. Якщо переклад ІОП є недоступний, вони можуть отримати запис зустрічі з питань ІОП, де перекладачем буде надана інформація їхньою рідною мовою.

Виконання та перегляд ІОП:
ЗВІТУВАННЯ ПРО УСПІХИ:
Метою звітування про успіхи є надання інформації батькам та шкільному персоналу про успіхи учня у досягненні своїх цілей. Як саме повинно здійснюватися звітування про успіхи учня та як часто визначає команда з питань ІОП і документує у розділі ІОП «Річні цілі та/або задачі». Усі звіти про успіхи мають бути включені у документацію по учню.

Щорічний перегляд
Індивідуальні освітні програми для учнів, які мають право на одержання спеціальної освіти, мають бути переглянуті через 365 днів від дати останньої ІОП. Щорічні перегляди повинні здійснюватися у відповідності до вимог розробки ІОП та вимагають надання Повідомлення про проведення зустрічі.

Повторна оцінка та встановлення потреби в отриманні спеціальних освітніх послуг
Повторна оцінка повинна проводитися:
 • Принаймні кожні три роки
 • До змін у потребі
 • Якщо батьки дитини або її вчитель вимагають проведення переоцінки у письмовій формі
 • Якщо адміністративний орган вирішить, що освітні потреби учня або надання відповідних послуг вимагають проведення переоцінки
 • Батьки учня та адміністративний орган можуть погодитися, що для визначення подальшої потреби жодні подальші дані про оцінку не потрібні
Після проведення переоцінки наступна переоцінка має бути проведена вже через 3 роки від нової дати.

Мультидисциплінарна команда повинна виконати переоцінку не пізніше трьох років від дати проведення останньої зустрічі, на якій було встановлено чи підтверджено потребу в отриманні спеціальних освітніх послуг, або від дати проведення останньої переоцінки дитини. Порядок оцінки, описаний вище у цьому розділі, застосовується до всіх переоцінок, включаючи ті, які повторно визначають потребу в отриманні спеціальних освітніх послуг, або якщо переоцінка є підставою для зміни місця навчання.

Документація, яка стосується визначення потреби, має бути надана батькам.

Такі особливі фактори мають бути враховані для:
 • Визначення будь-яких особливих факторів, що можуть перешкоджати навчанню учня.
 • Визначення УСІХ сфер, які мають бути враховані командою з питань ІОП.
 • Визначення УСІХ сфер, які мають бути враховані в рамках ІОП.
Коментарі:
 • План втручання у поведінку (BIP). Для учня, який демонструє поведінку, що створює перешкоди для його навчання або навчання інших дітей, команда з питань ІОП повинна визначити поточний рівень академічної успішності у сфері(-ах) такого впливу, розглянути, чи потребує учень спеціальних послуг у навчальному середовищі, розробити річні цілі та орієнтири, за необхідності, а також розробити План втручання у поведінку. Команда з розробки ІОП повинна провести оцінку функціональної поведінки (FBA).
 • Навчальний медіа-план. Для будь-якого учня, який є сліпим або має порушення зору, команда з питань ІОП повинна розробити Навчальний медіа-план.
 • Комунікаційний план. Розгляньте комунікаційні потреби учня, і, якщо учень є глухим або має порушення слуху, розробіть Комунікаційний план для вирішення цієї проблеми.
 • Для студента, який є сліпим та глухим, слід розробити як Навчальний медіа-план, так і Комунікаційний план.
 • Особливі комунікаційні потреби. Розгляньте, чи має учень особливі комунікаційні потреби, і якщо так, вкажіть, які саме.
 • План з охорони здоровʼя. Для учня, який потребує надання будь-яких медичних послуг, вкажіть це та визначте місце зберігання Плану з охорони здоров'я.
 • Обмежений рівень знань англійської мови. При визначенні того, чи становить мова проблему для учня з обмеженим рівнем знань англійської мови, команда з питань ІОП може поставити такі запитання:
  - Чи впливає рівень знань англійської мови учня на спеціальну освіту та відповідні послуги, які потрібні учню? Якщо так, то як саме та якою мірою?
  - Чи буде спеціальна освіта та відповідні послуги, яких потребує учень, надаватися іншою мовою, крім англійської?
 • Допоміжні технології. Команда з питань ІОП повинна визначити, чи потрібні учню допоміжні технології, якщо йдеться про функціональні можливості учня.
 1. Допоміжним технічним пристроєм є будь-який пристрій, який може бути використаний для покращення, підтримання або підвищення функціональних можливостей учня. Послуга із забезпечення допоміжних технологій безпосередньо допомагає учню з обмеженими можливостями у виборі, придбанні або використанні допоміжного технічного пристрою. Така послуга включає в себе функціональну оцінку учня у звичайному для нього середовищі (наприклад, у класі, дома та у соціумі). Інформація, одержана в результаті функціональної оцінки потреби учня у допоміжних пристроях, має бути включена у цей розділ. Спеціальні рекомендації щодо допоміжних пристроїв мають надаватися тільки після оцінки того, чи існує в них потреба.
 2. Прикладами допоміжних пристроїв, які використовуються у рамках освітньої програми, є магнітофони, лупи, збільшені мітки клавіш для комп›ютерів, адаптовані клавіатури та дисплеї. Мають бути розглянуті як низько-, так і високотехнологічні рішення. У багатьох випадках низькотехнологічні пристрої можуть допомогти учню досягти той самий результат, що і високотехнологічні пристрої. Важливо переглядати потребу у подальшому використанні будь-яких раніше рекомендованих пристроїв.
 3. При визначенні того, чи потребує учень допоміжних технічних пристроїв та/або послуг, команда з питань ІОП може поставити такі запитання:
 4. Які завдання є складними для учня та можуть стати легшими завдяки використанню допоміжних технічних пристроїв?
 5. Як будуть використовуватися технології впродовж навчального плану, щоб забезпечувати доступ учня до загальної навчальної програми?
 6. Щоб правильно відповісти на ці запитання, команда з питань Індивідуальної освітньої програми може вимагати проведення оцінки експертом з допоміжних технологій.
 • Транспортування також є відповідною послугою для учнів з обмеженими можливостями, якщо учень не може дістатися школи так само, як і його однолітки без інвалідності, або якщо він навчається не у своєму районі. Послуги транспортування включають дорогу до та зі школи, а також між школами. Ці послуги можуть також включати забезпечення спеціального обладнання, а саме: спеціальні або адаптовані автобуси, ліфти та/або спеціальні системи безпеки. Якщо потрібна додаткова підтримка в автобусі з огляду на медичні, поведінкові та інші потреби учня, необхідно докладно описати, яка саме підтримка потрібна.
  - Рішення стосовно послуг транспортування приймаються на індивідуальній основі. Команда з питань ІОП повинна прийняти рішення, заповнивши відповідні поля на сторінці «Врахування особливих факторів». Якщо учень потребує послуг транспортування, має бути включено обґрунтування щодо надання такої послуги.
  - Команда з питань Індивідуальної освітньої програми повинна використовувати різні критерії для визначення того, чи потребує учень з обмеженими можливостями послуг транспортування. Деякі послуги транспортування та приклади обґрунтування їх необхідності наведені нижче.
  - Спеціальні послуги транспортування можуть бути необхідні учням, які не можуть самостійно ходити або добиратися до школи з огляду на їх інвалідність або тому що вони зараховані до школи в іншому районі для отримання спеціальної освіти чи відповідних послуг. Спеціальні послуги транспортування можуть надаватися маленьким дітям (віком до 5 років), які не можуть навчатися за рекомендованою програмою без послуг транспортування.

  Деякі учні можуть потребувати помічника в автобусі. Помічники можуть бути забезпечені для учнів:
 • чия непередбачувана поведінка може спричинити неабиякі перешкоди, які можуть бути небезпечними для самого учня чи інших дітей;
 • які не можуть діяти самостійно з огляду на характер чи ступінь інвалідності; або
 • які мають слабке здоров'я.
 • Спеціальних послуг транспортування також потребують учні, яким потрібен транспортний засіб зі спеціальним обладнанням. Така опція може бути надана учням, яким потрібен ліфт, інвалідний візок та/або система безпеки пасажирів, захисні пристрої для систем життєзабезпечення або спеціальні системи для немовлят та дітей віком до 5 років.
Час прибуття та від'їзду має бути таким, аби забезпечувати повний навчальний день, аналогічний навчальному дню учнів без інвалідності.

ПЛАН ВТРУЧАННЯ У ПОВЕДІНКУ (Додаток 2) ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:
 • документування позитивних втручань у поведінку, підтримки та інших стратегій для урегулювання поведінкових проблем дитини, чия поведінка перешкоджає навчанню самої дитини або навчанню інших. План втручання у поведінку (BIP) має бути розроблений разом з оцінкою функціональної поведінки.

КОМЕНТАРІ:
 • Джерела інформації: Задокументуйте всі джерела інформації, які використовувались у розробці біхевіористичного плану (наприклад, інтерв›ю, спостереження, контрольні переліки, академічні оцінки, перегляди записів). Інформація про учня має бути отримана з широкого кола офіційних та неофіційних джерел.
 • Профіль на основі сильних сторін: Задокументуйте сильні сторони та інтереси учня, такі як позитивні відносини з дорослими або однолітками, просоціальна поведінка, в якій учень бере постійну участь, та підтримка, яку учень отримує від родини та громади. Також включіть інші позитивні фактори, такі як навчальні досягнення, хобі, таланти або особливі інтереси.
 • Огляд результатів оцінки функціональної поведінки: Ґрунтуючись на спостереженнях, інтерв'ю, довідковій інформації та інших даних, розробіть гіпотезу щодо мотивації, яка лежить в основі проблемної поведінки. Такий огляд повинен включати такі фактори, як середовище, в якому спостерігається поведінка, передумови поведінки, опис поведінки та зміцнення наслідків або функцій поведінки (наприклад, дитина отримує увагу вчителя).
 • Відомість стратегій/результатів Плану втручання у поведінку: Заповніть чотири колонки для урегулювання проблемної поведінки:
- Стратегії налаштування подій: це стратегії, спрямовані на попередження проблемної поведінки дитини, позбавлення значення такої поведінки або зменшення вірогідності того, що проблемна поведінка матиме місце. Стратегії налаштування подій включають такі підходи, як внесення змін у графіки активності, додавання підказок для відповідної поведінки та розгляд навколишніх умов.
- Стратегії попередніх подій: Такі профілактичні стратегії регулюють події, які найбільш вірогідно зумовлюють проблемну поведінку. Передумовою є безпосереднє передбачення проблемної поведінки.
- Стратегії виховання поведінки (альтернативна поведінка): Такі стратегії розроблені для того, щоб знизити вірогідність прояву проблемної поведінки та її наслідків, описаних в оцінці функціональної поведінки.
- Огляд. Стратегії виховання поведінки можуть включати в себе виховання в дитині альтернативної поведінки або виховання в дитині адаптивних соціальних навичок.
- Стратегії зміцнення (наслідки): Стратегії зміцнення стосуються стратегій, які знижують вірогідність проявів проблемної поведінки.


 • План кризового втручання: Якщо учень демонструє небезпечну поведінку, має бути розроблений та доданий до Плану втручання у поведінку План кризового втручання, який наголошує на запобіганні, позитивному втручанні та методах деескалації. План кризового втручання має бути доступний та наданий всім відповідним сторонам. Якщо поведінка учня не вимагає кризового плану, немає необхідності включати його у План втручання у поведінку.
 • Оцінка: Опишіть поточну оцінку ефективності плану, в тому числі як буде контролюватися прогрес, критерії успіху, особа, відповідальна за моніторинг прогресу, та дата наступної зустрічі.
 • Контекст: Опишіть, як розробляється план для середовища, в якому він буде реалізований, включаючи навички, ресурси, бюджет та часові межі, які можуть впливати на вірогідність точної реалізації плану.
 • Комунікаційний план: Визначте, хто має бути повідомлений і кому потрібні копії плану. Вкажіть, як буде встановлений зв'язок з контактною особою, хто буде відповідати за встановлення такого зв'язку, а також дату і періодичність встановлення зв'язку з контактною особою. Визначте, хто буде повідомляти про перегляди та оновлення.
 • Члени команди: Зареєструйте імена членів команди з планування.
 • Надання копії плану батькам: Батьки повинні завжди отримувати копію останнього Плану втручання у поведінку

НАВЧАЛЬНИЙ МЕДІА-ПЛАН ДЛЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ, ВКЛЮЧАЮЧИ СЛІПОТУ, АБО ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ Є ГЛУХИМИ ТА СЛІПИМИ (Додаток 3), ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:
 • Визначення первинного навчального методу.
Коментарі:
 • Навчальний медіа-план може бути окремим письмовим документом, який додається до ІОП учня або зміст якого може бути включений до ІОП. Уся необхідна інформація має бути надана в окремому документі або Індивідуальній освітній програмі.
 • Навчальний медіа-план повинен містити заяву про вибір первинного навчального методу(-ів) та можливий другорядний навчальний метод(-и). Навчальні методи включають в себе наступне:
 • Слуховий метод: будь-який навчальний метод або система, який залежить від слухового відчуття, включаючи використання послуг читачів, записаних на магнітофон матеріалів, електронної мови, синтезу мовлення або будь-якої комбінації вищесказаного.
 • Система Брайля: система читання та письма за допомогою випуклих точок, зазвичай відома як стандартна (англійська мова) Брайля. Цей тактильний метод включає в себе будь-який навчальний метод або систему, які залежать від відчуття дотику, наприклад, але не обмежуючись тільки цим, реальні об'єкти, матеріальні символи, тактильні букви, тактильна інформація, тактильна мова жестів та система Брайля.
 • Збільшений шрифт: будь-який навчальний метод або система, що включає в себе оптичні засоби для посилення розуміння друкованого матеріалу, електронне збільшення друкованих матеріалів, книги і текстовий матеріал, надруковані крупним шрифтом, та будь-яке поєднання вищезазначеного. Цей візуальний метод з оптичним підсиленням також включає в себе будь-який навчальний метод або систему, який залежить від ступеню зору, з використанням оптичних засобів, таких як, але не обмежуючись тільки цим, збільшені фотографії, шрифт або інші візуальні символи; а також використання збільшувальних пристроїв.
 • Звичайний шрифт: будь-який навчальний метод або система, яка залежить від розуміння друкованих матеріалів із звичайним шрифтом. Такий візуальний метод також включає будь-який навчальний метод або систему, який залежить від ступеню зору, наприклад, але не обмежуючись тільки цим, реальні об'єкти, зображення, символи візуальної комунікації (зокрема, піксіми, символи Блісса, символи Майера-Джонсона), мова жестів та шрифт.
  (Примітка: терміни метод Брайля/тактильний метод, збільшений шрифт/візуальний метод з оптичним збільшенням та звичайний шрифт/візуальний метод можуть використовуватися на основі індивідуальних навчальних потреб та рівня грамотності учня).
 • Має бути надане належне обґрунтування вибору саме цього методу(-ів). Рішення не повинно ґрунтуватися виключно на стані зору учня. Рішення повинне ґрунтуватися на результатах оцінки сертифікованим викладачем учнів з порушеннями зору, які включають дані учнів, батьків та постачальників послуг.
 • Навчальний медіа-план повинен включати заяву про те, як вибраний навчальний метод(-и) буде(-уть) реалізований(-і) в освітній програмі учня.
 • Навчальний медіа-план повинен включати заяву проте те, як обраний навчальний метод(-и) буде інтегрований в освітню програму учня.
 • У Навчальному медіа-плані має бути зазначено дату, на яку починається навчання учня за допомогою обраного методу(-ів), залежно від випадку. Наприклад, якщо учень вивчає систему Брайля, дата початкового/поточного навчання має бути зазначена у Навчальному медіа-плані.
 • Навчальний медіа-план повинен включати заяву про рівень компетентності учня у кожному обраному навчальному методі(-ах), який студент повинен досягти до закінчення періоду, охопленого Індивідуальною освітньою програмою.
 • Вчителі штату Колорадо, які мають ліцензію на здійснення навчальних процесів з учнями, що мають порушення зору, повинні продемонструвати свою компетенцію з використання системи Брайля для розвитку навичок читання та письма відповідно.
Made on
Tilda