Частина 2

Індивідуальний план обслуговування та підтримки*

*Individual service and support plan: instructions [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://www.cde.state.co.us


Індивідуальні плани обслуговування та підтримки (ІПОП) (Додаток 4) складаються як підтверджувальна документація щодо потреб/результатів/цілей, визначених під час індивідуальної зустрічі з соціальним працівником. ІПОП може бути планом навчання або планом підтримки. Результати оцінки, проведеної соціальним працівником, допомагають визначити, який тип плану необхідний. Плани навчання та підтримки вимагають надання однакової інформації. Різниця між ними полягає в тому, що метою плану навчання є підвищити наявні навички або освоїти нові, а план підтримки зазвичай використовується для підтримання наявних навичок (уникнення регресії).

ІМ'Я ОСОБИ:
ДАТА ЗУСТРІЧІ З СОЦІАЛЬНИМ ПРАЦІВНИКОМ:

ДАТА ІНІЦЮВАННЯ ПЛАНУ: Плани мають бути ініційовані протягом тридцяти днів від дати зустрічі з соціальним працівником особи. Перед складанням плану має бути встановлений вихідний рівень, якщо Ваш вихідний рівень не визначається на основі результатів оцінки. Див. розділ «Вихідний рівень» нижче.
ДАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПЛАНУ: Дати перегляду мають припадати на 3-й, 6-й та 9-й місяці від дати зустрічі з соцпрацівником та впровадженням плану. Метою перегляду є визначення того, чи є план ефективним в частині підтримки або навчання для особи. Переглядати дані плану кожні три місяці є стандартною практикою. Див. розділ «Реєстрація даних» нижче.
КІНЦЕВА ДАТА ІПОП: ІПОП можуть залишатися в силі протягом одного року після зустрічі з соцпрацівником. Але команда може вирішити, що ІПОП буде використовуватися протягом коротшого періоду часу (тобто три місяці, шість місяців). Якщо не буде прийнято жодного іншого рішення, кінцевою датою ІПОП має бути річниця від дати зустрічі з соцпрацівником.
ЦІЛЬ (потреби/результати): Не забувайте, що результати, визначені під час зустрічі з соцпрацівником, узгоджуються членами команди та особою.
ЗАДАЧА/МЕТА: Задача/мета має вказувати на причину складання ІПОП і бути безпосередньо пов'язана з вказаною вище ціллю. Формулювання має зазначати, який результат очікується від навчання або підтримки. У багатьох випадках, задача може бути безпосередньо пов'язана зі стратегією, визначеною на зустрічі з соцпрацівником. Речення мають бути сформульовані чіткими вимірюваними термінами. Наприклад, якщо Ви бажаєте підтримувати наявні навички самостійності, які були оцінені на рівні 80%, Ваша задача/мета може звучати так: «підтримання { } на наявному оціненому рівні». Оцінений рівень має бути вказаний у розділі «Вихідний рівень» нижче. Якщо ціль/результат полягає у підвищенні наявного рівня навичок шляхом навчання, в ній має бути вказано, який відсоток/періодичність Ви бажаєте досягти. Наприклад, якщо навички самостійності особи було оцінено на рівні 80%, у задачі/меті може бути вказано збільшення рівня навичок самостійності до 90%.
ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ: Цей показник має вказувати на те, як було визначено потребу у навчанні/підтримці. Вихідний рівень вказує на поточний рівень здатності особи у зазначеній області цілі. Наприклад, за допомогою оцінки може бути визначено, що особа могла би одержати вигоду від програмного навчання. У такому випадку вихідним рівнем для цієї області буде бал, отриманий у результаті оцінки у відповідній області. Якщо було визначено потребу, але вона не була оцінена, необхідно буде встановити вихідний рівень особи. Збирання вихідних даних має бути розпочато протягом десяти днів після зустрічі з особою, і дані повинні накопичуватися протягом десяти днів для досягнення більш високої точності. Зібрані дані мають відображати дієздатність особи без втручання батьків/піклувальника.
МЕТОДОЛОГІЯ: У методології мають бути зазначені конкретні, покрокові інструкції щодо проведення навчання або надання підтримки. Цей розділ має бути написаний таким чином, щоб новий соцпрацівник або особа, яка його замінює, могли виконати кожен етап навчання/підтримки таким самим чином, як соціальні працівники, які працюють з особою на щоденній основі. Це є важливим для планів навчання/підтримки в області поведінки або інших втручань.
ЧАС, ТРИВАЛІСТЬ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАВЧАННЯ АБО ПІДТРИМКИ: Зазначте якомога конкретніше, скільки днів на тиждень, а також як багато часу персонал буде витрачати на особу для проведення навчання або надання підтримки.
РЕЄСТРАЦІЯ ДАНИХ: Вкажіть метод, який буде використовуватися для збирання даних (наприклад, використання графіків відстеження даних, періодичних оцінок, стислий огляд приміток у журналі, якщо вони містять вимірювану інформацію), щоб визначити, чи досягнуто задачу, та чи є ІПОП ефективним. Включіть інформацію про періодичність збирання даних. Якщо ІПОП використовується для навчання, збирання даних повинно мати місце не менше трьох разів на тиждень. Плани підтримки мають використовуватися на щоденній основі, а докази надання підтримки мають бути зазначені у стислому огляді приміток або у контрольних переліках. Якщо дані вказують на те, що план виявився неефективним по закінченні тримісячного періоду (відсутність підвищення рівня навичок або зниження рівня навичок), можуть бути використані результати незалежного тестування розвитку (IDT) для визначення того, чи справді така ціль більше не потрібна, або чи має вона бути змінена для кращого задоволення потреб особи. Інформація про дані має підсумовуватися кожні шість місяців та повідомлятися у Службу індивідуальної опіки клієнтів шляхом надання звітів про перегляд за шість місяців.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ: Метою цього розділу є зазначення того, як Ви дізнаєтеся про те, чи працює план, та чи є він ефективним з точки зору задоволення потреб особи. Критерії в цій області повинні відповідати безпосередньо задачі/меті. Якщо задача плану навчання полягає у підвищенні рівня навичок самостійності до 90%, критерії мають вказувати на те, протягом якого часу має підтримуватися задача. Наприклад, щоб задовольнити критерії, у цьому твердженні може бути зазначено, що рівень навичок самостійності 90% буде досягнутий за п'ять послідовних днів, або що оцінений рівень має підтримуватися протягом року.
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: Вкажіть, хто відповідає за написання та перегляд цього плану.


Складання ІПОП
Існує 2 типи планів: План підтримки та План навчання. Тільки Плани підтримки, навчання та підтримки/навчання в області поведінки вимагають написання Індивідуального плану обслуговування та підтримки (ІПОП)/Індивідуального плану обслуговування та навчання в області поведінки (ІПОПП).
Основні відмінності між Планом підтримки та Планом навчання:
Індивідуальні плани обслуговування та підтримки (ІПОП) (Додаток 4) складаються як підтверджувальна документація щодо потреб/результатів/цілей, визначених під час індивідуальної зустрічі з соціальним працівником. ІПОП може бути планом навчання або планом підтримки. Результати оцінки, проведеної соціальним працівником, допомагають визначити, який тип плану необхідний. Плани навчання та підтримки вимагають надання однакової інформації. Різниця між ними полягає в тому, що метою плану навчання є підвищити наявні навички або освоїти нові, а план підтримки зазвичай використовується для підтримання наявних навичок (уникнення регресії).

ІМ'Я ОСОБИ:
ДАТА ЗУСТРІЧІ З СОЦІАЛЬНИМ ПРАЦІВНИКОМ:

ДАТА ІНІЦЮВАННЯ ПЛАНУ: Плани мають бути ініційовані протягом тридцяти днів від дати зустрічі з соціальним працівником особи. Перед складанням плану має бути встановлений вихідний рівень, якщо Ваш вихідний рівень не визначається на основі результатів оцінки. Див. розділ «Вихідний рівень» нижче.
ДАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПЛАНУ: Дати перегляду мають припадати на 3-й, 6-й та 9-й місяці від дати зустрічі з соцпрацівником та впровадженням плану. Метою перегляду є визначення того, чи є план ефективним в частині підтримки або навчання для особи. Переглядати дані плану кожні три місяці є стандартною практикою. Див. розділ «Реєстрація даних» нижче.
КІНЦЕВА ДАТА ІПОП: ІПОП можуть залишатися в силі протягом одного року після зустрічі з соцпрацівником. Але команда може вирішити, що ІПОП буде використовуватися протягом коротшого періоду часу (тобто три місяці, шість місяців). Якщо не буде прийнято жодного іншого рішення, кінцевою датою ІПОП має бути річниця від дати зустрічі з соцпрацівником.
ЦІЛЬ (потреби/результати): Не забувайте, що результати, визначені під час зустрічі з соцпрацівником, узгоджуються членами команди та особою.
ЗАДАЧА/МЕТА: Задача/мета має вказувати на причину складання ІПОП і бути безпосередньо пов'язана з вказаною вище ціллю. Формулювання має зазначати, який результат очікується від навчання або підтримки. У багатьох випадках, задача може бути безпосередньо пов'язана зі стратегією, визначеною на зустрічі з соцпрацівником. Речення мають бути сформульовані чіткими вимірюваними термінами. Наприклад, якщо Ви бажаєте підтримувати наявні навички самостійності, які були оцінені на рівні 80%, Ваша задача/мета може звучати так: «підтримання { } на наявному оціненому рівні». Оцінений рівень має бути вказаний у розділі «Вихідний рівень» нижче. Якщо ціль/результат полягає у підвищенні наявного рівня навичок шляхом навчання, в ній має бути вказано, який відсоток/періодичність Ви бажаєте досягти. Наприклад, якщо навички самостійності особи було оцінено на рівні 80%, у задачі/меті може бути вказано збільшення рівня навичок самостійності до 90%.
ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ: Цей показник має вказувати на те, як було визначено потребу у навчанні/підтримці. Вихідний рівень вказує на поточний рівень здатності особи у зазначеній області цілі. Наприклад, за допомогою оцінки може бути визначено, що особа могла би одержати вигоду від програмного навчання. У такому випадку вихідним рівнем для цієї області буде бал, отриманий у результаті оцінки у відповідній області. Якщо було визначено потребу, але вона не була оцінена, необхідно буде встановити вихідний рівень особи. Збирання вихідних даних має бути розпочато протягом десяти днів після зустрічі з особою, і дані повинні накопичуватися протягом десяти днів для досягнення більш високої точності. Зібрані дані мають відображати дієздатність особи без втручання батьків/піклувальника.
МЕТОДОЛОГІЯ: У методології мають бути зазначені конкретні, покрокові інструкції щодо проведення навчання або надання підтримки. Цей розділ має бути написаний таким чином, щоб новий соцпрацівник або особа, яка його замінює, могли виконати кожен етап навчання/підтримки таким самим чином, як соціальні працівники, які працюють з особою на щоденній основі. Це є важливим для планів навчання/підтримки в області поведінки або інших втручань.
ЧАС, ТРИВАЛІСТЬ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАВЧАННЯ АБО ПІДТРИМКИ: Зазначте якомога конкретніше, скільки днів на тиждень, а також як багато часу персонал буде витрачати на особу для проведення навчання або надання підтримки.
РЕЄСТРАЦІЯ ДАНИХ: Вкажіть метод, який буде використовуватися для збирання даних (наприклад, використання графіків відстеження даних, періодичних оцінок, стислий огляд приміток у журналі, якщо вони містять вимірювану інформацію), щоб визначити, чи досягнуто задачу, та чи є ІПОП ефективним. Включіть інформацію про періодичність збирання даних. Якщо ІПОП використовується для навчання, збирання даних повинно мати місце не менше трьох разів на тиждень. Плани підтримки мають використовуватися на щоденній основі, а докази надання підтримки мають бути зазначені у стислому огляді приміток або у контрольних переліках. Якщо дані вказують на те, що план виявився неефективним по закінченні тримісячного періоду (відсутність підвищення рівня навичок або зниження рівня навичок), можуть бути використані результати незалежного тестування розвитку (IDT) для визначення того, чи справді така ціль більше не потрібна, або чи має вона бути змінена для кращого задоволення потреб особи. Інформація про дані має підсумовуватися кожні шість місяців та повідомлятися у Службу індивідуальної опіки клієнтів шляхом надання звітів про перегляд за шість місяців.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ: Метою цього розділу є зазначення того, як Ви дізнаєтеся про те, чи працює план, та чи є він ефективним з точки зору задоволення потреб особи. Критерії в цій області повинні відповідати безпосередньо задачі/меті. Якщо задача плану навчання полягає у підвищенні рівня навичок самостійності до 90%, критерії мають вказувати на те, протягом якого часу має підтримуватися задача. Наприклад, щоб задовольнити критерії, у цьому твердженні може бути зазначено, що рівень навичок самостійності 90% буде досягнутий за п'ять послідовних днів, або що оцінений рівень має підтримуватися протягом року.
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: Вкажіть, хто відповідає за написання та перегляд цього плану.


Складання ІПОП
Існує 2 типи планів: План підтримки та План навчання. Тільки Плани підтримки, навчання та підтримки/навчання в області поведінки вимагають написання Індивідуального плану обслуговування та підтримки (ІПОП)/Індивідуального плану обслуговування та навчання в області поведінки (ІПОПП).
Основні відмінності між Планом підтримки та Планом навчання:
Індивідуальний план обслуговування та підтримки (ІПОП) – Плани підтримки/навчання
З основного документу Плану підтримки/навчання береться така інформація.
 • Ім'я особи
 • Дата народження
 • Дата складання плану
 • Початкова дата плану
 • Кінцева дата плану
Тип плану: Ідентифікуйте свій ІПОП як План навчання або План підтримки.
Приклад:
Початкова дата плану: 15.03.17
Кінцева дата плану: 14.03.18

ВИЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Приклад (ІПОП Підтримка):
3. Підтримання рівня навичок у сфері здоров'я та безпеки і у щоденній діяльності в умовах будинку.
a) Підтримка у побутових та щоденних справах, включаючи прибирання та прання.

Приклад (ІПОП Навчання):
3. Підвищення/покращення рівня навичок у сфері здоров'я та безпеки у щоденній діяльності в умовах будинку.
Вихідний рівень/Поточний рівень навичок: Вихідний рівень є початковою точкою плану. Він визначає поточний рівень навичок особи у зазначеній цілі до впровадження плану. Якщо була визначена потреба у навчанні, але така потреба не була офіційно оцінена, необхідно буде встановити вихідний рівень для збирання даних.
 1. Збирання даних вихідного рівня має здійснюватися негайно до або після впровадження індивідуального плану (ІП) особи, і дані мають накопичуватися протягом принаймні 10 днів для досягнення більшої точності.
 2. Зібрані дані повинні відображати здібності особи з втручанням персоналу/батьків та без втручання. Наприклад, якщо особі потрібна підтримка у прибиранні особистого простору та пранні, визначить, скільки днів/разів на день їй була потрібна підтримка протягом принаймні 10-денного періоду.
Вкажіть тип підтримки, яка може бути необхідна особі (підказки, допомога тощо).
Приклад:
 • Протягом 10-денного періоду оцінки вихідного рівня, проведеного у (місяць визначення вихідного рівня), особа:
 • Прибрала особистий простір 1 раз за 10 днів без підказок і 2 рази за 10 днів з усними підказками
 • Випрала речі самостійно 1 раз на 10 днів без підказок та 4 рази на 10 днів з моделюючими підказками
Задача: Задача/мета повинна вказувати на причину складання плану (ІПОП) і повинна бути пов'язана безпосередньо з ідентифікованим Результатом на основі ІП та встановленого вихідного рівня.
 1. Вкажіть, які цілі мають бути досягнуті після проходження навчання або підтримки. Задача має бути сформульована чіткими вимірюваними термінами. Вона має якомога реалістичніше вказувати, що буде досягнуто внаслідок реалізації плану.
 2. Переконайтеся, що він написаний з використанням того самого типу оцінювання, який Ви використовували у Вихідному рівні/Критеріях ефективності. Якщо Вихідний рівень був визначений на основі того, скільки разів щось відбувалося протягом 10-місячного періоду, використовуйте ту саму мову.
 3. Якщо це План навчання, вкажіть, що особа підвищить свій рівень навичок/оцінений рівень/періодичність діяльності. Якщо це План підтримки, вкажіть рівень навичок/участі, який має підтримуватися для досягнення цілі.
Приклад ІПОП Підтримка:
(Особа) буде підтримувати навички у сфері здоров'я та безпеки і у щоденній діяльності в умовах будинку, в тому числі навички прибирання та прання, за підтримки персоналу.

Приклад: (ІПОП Навчання)
(Особа) підвищить/покращить навички у сфері здоров'я та безпеки і у щоденної діяльності в умовах будинку і зможе прибирати особистий простір 8 разів за 10 днів без підказок і 2 рази за 10 днів з усними підказками.

Необхідна підтримка: Опишіть будь-яку необхідну підтримку, крім тієї, що міститься у методології, щоб цей ІПОП був успішним. Приклади можуть включати адаптивне обладнання, медичне обладнання, зміни в умовах будинку/соціуму, допоміжний персонал тощо. Якщо немає додаткової підтримки, корисно зазначити, що будь-яка особа, яка використовує цей план, має бути знайома/посилатися на інші чинні документи або історію, інші плани підтримки/навчання тощо.

Методологія: У методології мають міститися конкретні покрокові інструкції для здійснення навчання та надання підтримки.
 1. Цей розділ має бути складений таким чином, аби новий надавач послуг/особа, що його замінює, могли виконати кожен етап навчання/підготовки у той самий спосіб, що й батьки, які працюють з особою щодня.
 2. Підготуйте цей розділ так, ніби Ви даєте інструкції надавачу послуги, який ніколи не працював з цією особою раніше. Деталі можуть бути нудними, але вони дійсно допомагають. Не забудьте включити тип (або рівень) допомоги чи рекомендовану підказку.
 3. Подумайте над питаннями, які можуть виникнути у піклувальника, і спробуйте відповісти на них у цьому розділі дуже детально. Інформація, яку Ви можете сприймати як само собою зрозумілою, або яка здається очевидною, може стати тим самим питанням, що заважає новому піклувальнику/особі, яка його замінює.
 4. Спробуйте використовувати речення такого типу: «Якщо ..., тоді» (тобто, «Якщо особа робить «так то і так то», ТОДІ надавач послуги повинен робити «так то і так то»).
 5. Якщо методологія стосується будь-якого матеріалу, документів, адреси/номерів, обладнання тощо, опишіть, де вони розташовані.
 6. Нарешті, спробуйте зробити план легким для розуміння новим піклувальником - після його прочитання в нього не повинно бути запитань більше, ніж відповідей!
Послідовність надання підказок: Порядок, в якому Ви надаєте підказки, щоб отримати найбільш самостійну відповідь, яка є можливою від особи. – Будьте дуже послідовні у наданні підказок. Завжди починайте з найменш нав'язливої підказки (I) і поступово збільшуйте свій рівень допомоги.
Чотири рівні підказок, які мають місце у послідовності від найменш до найбільш нав'язливої підказки:
 • Незалежна підказка (Н) – особа завершує цей крок самостійно
 • Усна підказка (У) – особа може завершити цей крок за допомогою усного сигналу або натяку (не фактична інструкція «зроби це»)
 • Моделююча підказка (M) – особа вимагає спеціальної інструкції або демонстрування кроку, що має бути завершений
 • Фізична підказка (допомога) (Ф) – часто іменується підказка «з рук в руки» – крок виконується за фактичного фізичного торкання, або крок виконується для особи батьком чи піклувальником.
Приклад методики (підтримка особи – Лінда - практикування використання мови символів РЕСs для вираження своїх почуттів і потреб):
 1. Навчання може мати місце у будь-якій спокійній зоні будинку чи двору (якщо дозволяють погодні умови). Найкращим часом дня для Лінди є час після їжі. Візьміть з собою магнітний планшет з картками РЕСs Лінди (зберігається у шафі в її спальні).
 2. Почніть з того, що запитайте Лінду про те, як вона себе відчуває прямо зараз. Якщо Лінда використовує свої знаки РЕСs, щоб відповісти самостійно, хваліть її за використання знаків.
 3. Якщо Лінда не використовує знаки, дайте їй усну підказку, запитавши: «Лінда, чи можеш ти показати мені знак, який дасть мені зрозуміти, що ти (щаслива)?» Якщо Лінда правильно використає знак, похваліть за її зусилля.
 4. Якщо Лінда не зможе підібрати знак того, як вона себе відчуває, покажіть Лінді правильний знак і повторіть слово (щаслива). Попросіть Лінду зробити це з Вами.
 5. Знову поставте запитання та заохочуйте Лінду використовувати знак, щоб відповісти Вам. Повторіть цей крок не менше 3-х разів, щоб закріпити використання знака.
 6. Коли Лінда успішно використає свій знак РЕСs 1-3 рази, переходьте до іншого питання. Повторюйте описані вище кроки для кожного запитання, використовуючи різні знаки у кожному разі.
 7. Навчання має тривати 15-20 хвилин.
 8. Записуйте, які знаки були переглянуті кожного разу, щоб на наступних заняттях використати комбінацію знаків з останнього заняття з кількома новими знаками.
 9. Намагайтеся закінчувати кожне заняття питанням, яке дозволить Лінді використовувати PECs, який вона використовує правильно кожного разу, щоб мати змогу закінчити урок успішно.
Час, тривалість, періодичність навчання або підтримки:
 • Для більшості цілей послуг періодичність буде щоденною (365 днів на рік), якщо не вказано інше (наприклад, виїзд на обід два рази на місяць).
 • Якщо навчання/підтримка не надаватимуться щодня, вкажіть, скільки разів на тиждень, в які дні, в який час дня та як довго буде відбуватися навчання/підтримка. Плани навчання повинні проходити не менше 3 разі на тиждень.
 • Приклад (ІПОП Навчання):
 • Навчання буде проводитися 5 разів на тиждень з понеділка по п'ятницю, після сніданку та перед роботою, упродовж 15-20 хвилин.
 • Приклад (ПІОП Підтримка):
 • Батьки/надавач послуги повинні допомагати (особі) прибирати своє ліжко та ванну кімнату 5 разів на тиждень з понеділка по п'ятницю, після сніданку та перед роботою.
 • Збирання даних: Тут має бути вказано, скільки даних буде зібрано, аби показати, що план був реалізований, та якщо Ви бажаєте, щоб піклувальники задокументували це.
 • Критерії ефективності: Це стосується вимірюваних результатів, які будуть демонструвати, що план був/не був успішним.
 • Пам'ятайте, що у Плані навчання мають вказувати на підвищення рівня навичок/оціненого рівня, якщо План підтримки вказує на підтримання.
 • Плани повинні переглядатися кожні 3 місяці та інформація зазначається у Ваших критеріях ефективності.
 • Ви можете використовувати точне формулювання, як Ви зробили для вихідного рівня, з кількома доповненнями, щоб вказати на підтримку або збільшення.
Для Планів підтримки: Повертаючись до вищенаведеного прикладу вихідних даних, критеріями ефективності для плану підтримки можуть бути такі:
Приклад 1:
 • Цей план буде ефективним, якщо протягом 10-денного періоду переоцінки, проведеного у наступному періоді оцінки, (особа):
 • Прибирає особистий простір принаймні 1 раз на 10 днів без підказок та 2 рази на 10 днів з підказками
 • Самостійно займається пранням принаймні 1 раз на 10 днів
Для Планів навчання: Повертаючись до вищенаведеного прикладу вихідних даних, критеріями ефективності для плану навчання можуть бути такі:
Приклад 1:
 • Цей план буде ефективним, якщо протягом 10-денного періоду переоцінки, проведеного у наступному періоді оцінки, (особа):
 • Прибирає особистий простір принаймні 2 рази на 10 днів без підказок та 3 рази на 10 днів з підказками
 • Самостійно займається пранням принаймні 2 рази на 10 днів
Періодичність перегляду:
 1. Кожен квартал – 3 місяці, 6 місяців та 9 місяців – після впровадження Вашого ІПОП. Він має бути переглянутий на ефективність. Ви не повинні використовувати свої Критерії ефективності, аби вирішити, чи продовжує програма задовольняти потребами особи і чи має бути.
 2. Якщо графік відстеження передбачає, що особа не отримує вигоди від навчання або підтримки, Ви повинні прокоментувати причини цього та обговорити зміни в ІПОП або обґрунтувати продовження, незважаючи на відсутність прогресу. Якщо Ви не впевнені, яке втручання найбільш підходить в цій ситуації, обговоріть це з особою/надавачами послуг для особи.
Made on
Tilda